Opublikowano: 07 listopada 2017

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza  25 listopada 2017 o godz. 17.00 na koncert organowy w wykonaniu Andrzeja Białko, który odbędzie się w przeniesionym do skansenu Kościele z Bytomia-Bobrka.

 

W programie utwory Jana Sebastiana Bacha:

 

Fantazja i fuga g-moll BWV 542

Trzy preludia chorałowe BWV 659, 660 i 661 Nun komm, der Heiden Heiland

Pièce d`orgue BWV 572

 

Koncert d-moll BWV 596 części: Allegro, Largo e spiccato, Allegro

            (według koncertu A. Vivaldiego RV 565)

Preludium chorałowe BWV 641 Wen wir in höchsten Nöten sein

Passacaglia c-moll 582

 

Bilety w cenie 10,00 zł

 

 

Andrzej Białko jest laureatem m.in.  Międzynarodowego Konkursu Organowego w Rzymie oraz Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Bydgoszczy – Gdańsku.

Koncertował w Anglii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Islandii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Libanie i obu Amerykach. Jest profesorem sztuk muzycznych

Prowadzi klasę organów w krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje  m.in z Filharmoniami Narodową i Krakowską.

 

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25,(wejście od al. Harcerskiej) Chorzów tel. 32 241 07 18 wew. 206 lub 226 kasa: 236