Opublikowano: 14 listopada 2018
Konferencja Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych - ilustracja wpisu

Sekcja Folklorystyczna Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zapraszają do udziału w konferencji naukowej Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2019 roku siedzibie naszego muzeum.

Konferencja ma dwa zasadnicze cele:

  1. Po pierwsze, zależy nam o zorganizowaniu spotkania, którego szeroka formuła umożliwi wymianę doświadczeń oraz refleksję nad różnymi tematami i problemami podejmowanymi aktualnie w badaniach folklorystycznych.
  2. Po drugie, interesują nas możliwości i perspektywy wykorzystania kategorii folkloru oraz metod badań folklorystycznych do analizy dawnych i współczesnych zjawisk kulturowych w różnych dyscyplinach i projektach badawczych.

Dlatego też do udziału w naszym spotkaniu zapraszamy zarówno folklorystów, jak i tych wszystkich, którzy w swoich pracach poruszają problematykę szeroko rozumianych zjawisk folkloru. Zachęcamy zwłaszcza do zaprezentowania wyników najnowszych badań i towarzyszącej im refleksji metodologicznej, a także przedstawienia realizowanych aktualnie lub planowanych w najbliższej przyszłości przedsięwzięć.

Propozycje referatów (do 20 minut) oraz komunikatów (do 10 minut) prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 30 listopada 2018 roku na adres: folklor@ptl.info.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

Ze względu na wakacyjny czas, w jakim będzie się odbywać nasze naukowe spotkanie, w dniach 28-29 czerwca planujemy zorganizowanie wycieczek (dodatkowo płatnych) do Kopalni Guido lub Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu oraz w okolice Bielska-Białej i Żywca. O szczegółach będziemy informować w terminie późniejszym.

Konferencja Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych — formularz zgłoszeniowy