Opublikowano: 20 maja 2022

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w konferencji naukowej pn. Ciało, zdrowie, choroba w kulturze tradycyjnej i współczesnej, która odbędzie się – w zależności od sytuacji epidemicznej – w formie hybrydowej lub zdalnej 31 maja 2022 roku.

Ciało człowieka to nie tylko żywy organizm podlegający prawom świata przyrody, to także materia, na której kultura zapisuje i wobec której tworzy różnorodne treści, to podlegający historycznym transformacjom społeczny konstrukt. Analiza tego, w jaki sposób jest traktowane, jak chronione i zdobione, jakie nakazy i zakazy go dotyczą, pozwala na dekodowanie obowiązujących wartości, norm, składowych ról społecznych… Zarówno samej biologicznej kondycji człowieka, jak i jej stanu (rozwoju, zdrowia, choroby, bólu, śmierci) oraz działań wobec niej (opieki, treningu, leczenia) dotyczą liczne teksty-zachowania, odsłaniające arkana światopoglądu, wprowadzające w obszar wierzeń, wskazujące na obraz świata i człowieka obowiązujący w społeczności będącej ich twórcami i nosicielami. Refleksja nad tymi i powiązanymi z nimi zagadnieniami, pobudzona doświadczeniem pandemii COVID-19, będzie przedmiotem rozważań w trakcie proponowanego naukowego spotkania.

Do udziału zapraszamy reprezentantów środowisk zajmujących się dokumentowaniem i analizowaniem zjawisk kulturowych i społecznych: uczonych, badaczy, muzealników, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do osób, które chciałyby zaprezentować wybrane zagadnienia, jak i do wszystkich zainteresowanych udziałem w obradach w roli słuchaczy i dyskutantów.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 kwietnia 2022 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji. O przyjęciu referatu lub komunikatu zostaną Państwo poinformowani do 25 kwietnia 2022 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 10 lipca 2022 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk nie będzie wypłacane honorarium, autorzy otrzymają natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.

Aktualizacja – szczegółowy program konferencji.