Opublikowano: 27 października 2021
Wieś zaginiona - konferencja - grafika

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w IV interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu WIEŚ ZAGINIONA pn. „Wieś zaginiona 4: katastrofy i ich konsekwencje” (przeniesionej z 2020 roku), która odbędzie się 3 listopada 2021 roku w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Wydarzenie zaplanowane jest w formie hybrydowej – więcej szczegółów w załączonych poniżej zaproszeniu i programie konferencji.

 

► Zaproszenie na konferencję (format *.pdf | 672 KB)

► Program konferencji (format *.pdf | 920 KB)

 

Program konferencji w wersji tekstowej

3 listopada 2021 roku

► 8.45-9.30 | Rejestracja uczestników

9.30-9.40 | dr Artur Madaliński – dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – powitanie gości i otwarcie konferencji

9.40-10.10 | dr Maria Legut-Pintal (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii), dr Anna Kubicka-Sowińska (Politechnika Warszawska, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej): POTENCJAŁ BADAŃ NAD ROZMIERZENIEM ŚREDNIOWIECZNYCH WSI

10.10-10.25 | dr Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii; Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu), mgr Paulina Gorazd-Dziuban (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Archeologii): CZY GRODZISKO W KOBYLANCE (GM. GORLICE) JEST POZOSTAŁOŚCIĄ PO ZAGINIONEJ OSADZIE DOMINIKOWICE? WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I HISTORYCZNYCH Z LAT 2019–2021

10.25-10.55 | mgr Konrad Lewek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Szkoła Doktorska), mgr Anna Mazur (Avcissa – Prace Archeologiczne), mgr Krzysztof Mazur (Avcissa – Prace Archeologiczne): WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH NA PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ OSADZIE NA STANOWISKU 23 W STROŻYSKACH (POW. BUSKO) W 2011 ROKU

10.55-11.10 | mgr Damian Halmer (Uniwersytet Śląski), mgr Radosław Zdaniewicz (Uniwersytet Łódzki, Szkoła Doktorska): W KWESTII ZNISZCZENIA DWORU NA KOPCU W ZABRZU-MIKULCZYCACH

11.10-11.30 | Dyskusja

► 11.30-11.55 | Przerwa kawowa

11.55-12.25 | dr hab. Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny): WINNICE NA ŚREDNIOWIECZNYM ŚLĄSKU. W SPRAWIE DYSKUSJI NAD WPŁYWEM ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA GOSPODARKĘ DAWNYCH SPOŁECZEŃSTW

12.25-12.55 | dr Przemysław Noparlik (Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca), mgr Krzysztof Bulla (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”): JESZCZE RAZ W SPRAWIE ZAGINIONYCH JAKUBOWIC W ZIEMI BYTOMSKIEJ

12.55-13.25 | dr Przemysław Nocuń (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii): STRACONE – ODZYSKANE? PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI NAD UTRATĄ MIKROTOPONIMÓW Z OBSZARU DOLNEGO ŚLĄSKA NA PRZYKŁADZIE MIEJSCOWOŚCI SIEDLĘCIN (POW. KARKONOSKI)

13.25-13.40 | dr hab. Krzysztof Fokt (Uniwersytet Jagielloński): PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE EPIDEMII W ŚWIETLE STAROPOLSKICH USTAW WIEJSKICH

13.40-13.55 | dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej): POTOK UPADŁY – WSPÓŁCZESNE KATASTROFY DAWNYCH WSI NA PRZYKŁADZIE MIEJSCOWOŚCI POTOK K. OŻAROWA

13.55-14.15 | Dyskusja

► 14.15-15.45 | Przerwa obiadowa

15.45-16.15 | dr Janusz Łach (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki), dr Aneta Marek (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki): KONSEKWENCJE KRAJOBRAZOWO- SPOŁECZNE OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU SUDETÓW WSCHODNICH SPOWODOWANE KATASTROFALNĄ POWODZIĄ Z 1997 ROKU

16.15-16.30 | dr Kamila Sawka-Adamczyk (Uniwersytet Opolski): WICYŃ OPUSZCZONY. PAMIĘĆ O UTRACONEJ WSI KRESOWEJ

16.30-17.00 | dr Katarzyna Madejska (Muzeum Regionalne w Zwoleniu): „OD POWIETRZA, GŁODU, OGNIA I WOJNY”: WĄTKI KATASTROFICZNE NA PRZYDROŻNYCH KRZYŻACH I KAPLICZKACH PÓŁNOCNEJ SANDOMIERSZCZYZNY

17.00-17.30 | dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”; Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej): MOTYW ZARAZY W FOLKLORZE TRADYCYJNYM I WSPÓŁCZESNYM

17.30-18.00 | Dyskusja

► 18.00 | Podsumowanie i zamknięcie konferencji