Opublikowano: 11 września 2017

KONKURS LITERACKI DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

„Opowieści naszych pradziadków”

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Ogłoszenie wyników konkursu literackiego „Opowieści naszych pradziadków”  nastąpi podczas  imprezy „Śląsko Wilijo” 17 grudnia.