Opublikowano: 29 października 2018
konkurs na bombkę bożonarodzeniową

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na bombkę bożonarodzeniową.

Bombka powinna zostać stworzona według własnego projektu dowolną techniką. W przypadku bombek szklanych prosimy o odpowiednie zabezpieczenie, niestety bombki uszkodzone / potłuczone nie będą brały udziału w konkursie). Autorem bombki zgłoszonej do konkursu może być jedna osoba.

Pracę, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, należy przesłać pocztą na adres Organizatora z dopiskiem na przesyłce: „Konkurs na bombkę świąteczną” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Bardzo prosimy o poprawne zabezpieczenie prac, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Termin dostarczenia prac upływa 30 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu), a prace dostarczone po tej dacie nie będą oceniane. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16 grudnia 2018 r. w naszej siedzibie podczas imprezy „Śląsko Wilijo”. Wyniki konkursu zostaną również podane na naszej stronie internetowej. Po zakończeniu konkursu zostanie otwarta wystawa nadesłanych prac.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie.