Opublikowano: 21 września 2022

Od 22 do 25 września 2022 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze”. Organizatorami wydarzenia są Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Oddział Śląski PTL w Bytomiu oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, zaś Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest partnerem wydarzenia.

– Konferencja jest najważniejszym tegorocznym wydarzeniem dla środowiska muzealników i etnografów na Górnym Śląsku. Jest to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i wyników działań badaczy kultury z całej Polski. W ciągu kolejnych czterech dni spotkań będziemy dzielić się doświadczeniami badawczymi, prezentować wyniki badań oraz podejmiemy dyskusje metodologiczne, dotyczące samych badań, ale i prezentacji ich efektów w postaci publikacji, zajęć edukacyjnych czy wystaw – mówi Agnieszka Przybył-Dumin, kierownik Działu Nauki Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Swoje referaty podczas konferencji wygłoszą dwie naukowczynie związane z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”: dr Beata Piecha-van Schagen („Ordnung muss sein! Relacje i zależności jako źródło elementów kultury górniczej”, „Z Barbórką na ty!” – edukacja w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego”) oraz dr Agnieszka Przybyła-Dumin („Zbrodnicze działania tych u władzy… Narracje spiskowe związane z pandemią Covid-19”).

Drugiego dnia konferencji odbędzie się otwarcie wystawy „Skarby śląskiej szafy”, która – jak zapowiadają jej kuratorzy – będzie sentymentalną podróżą w czasy naszych przodków i okazją, żeby sięgnąć po rodzinne albumy, w których można odnaleźć zdjęcia naszych „starzików” w paradnych strojach.

Patronem honorowym konferencji jest Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Program konferencji „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze”