Opublikowano: 17 listopada 2021
Malowana skrzynia – konserwacja mebli ludowych

VIII sesja konserwatorska pn. „Malowana skrzynia – konserwacja mebli ludowych”, odbędzie się 19 listopada 2021 roku w siedzibie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Wydarzenie zaplanowane jest w formie hybrydowej – uczestnicy będą więc mogli wziąć udział w wydarzeniu na miejscu, w sali audytoryjnej oraz obserwować na kanale You Tube.

Zaproszenie na sesję konserwatorską (format pdf)

Program konferencji 

19 listopada 2021 roku

9:30 – 10:00 | Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 | Uroczysta inauguracja sesji. Powitanie uczestników – dr Artur Madaliński, Dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

10:10 – 10.30 | mgr Sylwia Kudła-Herner – Pracownia Konserwacji dzieł sztuki ARTCON, Ornontowice, Konserwacja i restauracja malowanej skrzyni wiannej z 1830 roku ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

10:30 – 10.50 | mgr Klementyna Kozyra, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. “Skrzynie mazerowane i malowane w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej

10:50 – 11.10 |  mgr Justyna Majerska-Sznajder – Stowarzyszenie „Wilamowianie”/ Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, “Wymysiöeryś łod – czyli stan badań nad skrzyniami malowanymi z Wilamowic”

11:10 | Dyskusja

11:20 | Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 | mgr Damian Adamczak, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – “Skrzynie posażne w zbiorach Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

12:00 – 12.20 | Małgorzata Książek – Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – “Problematyka konserwacji malowanej skrzyni posażnej ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

12.20 – 12.40 | mgr Marta Świtała, Muzeum Wsi Radomskiej – “Konserwacja skrzyni posagowej, malowanej ze zbioru Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”

12.40 – 12.50 |  Dyskusja i podsumowanie sesji

13.00 – 13.20 | Uroczyste otwarcie wystawy pt. Konserwacja malowanych skrzyń ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”