Opublikowano: 18 czerwca 2024

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” otrzymało wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne roku 2023 w kategorii „Wystawy” za wystawę „Ad Alltare. Dawne szaty liturgiczne ze zbiorów parafii górnośląskich”.

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w imieniu Marszałka Wojciecha Saługi nagrody dla muzealników wręczyła Joanna Bojczuk – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Nagrodę w imieniu muzeum odebrała dyrektor placówki Paulina Cius- Górska a także Barbara Klajmon – kierownik Działu Obiektów i Zabytków Ruchomych oraz Anna Kulczyk kuratorka wyróżnionej wystawy, kustosz muzealny MGPE.

 

Nagrody Marszałka za wydarzenie muzealne roku 2023 przyznawane były w kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne oraz dokonania z zakresu konserwacji

W kategorii wystawy najlepszą okazała się ekspozycja Muzeum Historii Katowic za wystawę „Witkacy i inspiracje. Portrety Witkacego z dawnej kolekcji Teodora Białynickiego – Biruli oraz prace inspirowane dziełem artysty”

Za najlepszą publikację książkową komisja uznała „Vademecum strojów górnośląskich” autorstwa: Anny Grabińskiej-Szczęśniak, Anny Jurczyk, Darii Misiak z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

W kategorii dokonań z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne przyznano dwie główne nagrody dla Muzeum Miejskiego w Żorach za projekt „Historia. Migracje. Życie – czytanie świata” oraz dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie za projekt „Tradycje hutnicze. Ochrona i popularyzacja”

Za najlepsze dokonanie z zakresu konserwacji uznano przedsięwzięcie pn. Prace remontowo-konserwatorskie pn. „Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem” Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom muzeów

Foto – Tomasz Żak, UMWS