Opublikowano: 02 marca 2021
Zagroda z Frydka - skansen Chorzów – Na ratunek drewnu

Muzeum otrzymało dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków w ramach programu Wspieranie działań muzealnych ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2021.

Celem zadania jest konserwacja pięciu zabytkowych obiektów kubaturowych stanowiących część ekspozycji terenowej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

W jego ramach planowana jest konserwacja więźb dachowych i wymiana poszyć ze słomy na chałupie z Frydka (główny budynek „Zagrody z Frydka” znajdującej się na ilustracji) i szopie na siano z Kobióra, a także przeprowadzenie fumigacji czyli zwalczania  drewnojadów za pomocą substancji chemicznych oraz impregnacji w spichlerzu dworskim z Bujakowa, chałupie groniowej z Brennej i karczmie ze Świerczyńca.

Wszystkie te obiekty stanowią cenny zbiór muzealiów kubaturowych, z których każdy ma swoją indywidualną historię osadzoną w konkretnym miejscu. Są one unikalnym świadectwem przeszłości, dlatego tak istotne jest zachowanie ich w jak najlepszym stanie – mówi dr Artur Madaliński, dyrektor Muzeum.

Podsumowaniem zadania będzie wystawa czasowa prezentująca obiekty przed i po konserwacji wraz z opisem podjętych działań oraz historią odrestaurowanych obiektów. W ramach projektu zaplanowano także realizację krótkiego filmu promocyjnego prezentującego poszczególne etapy procesu konserwacji budynków.

Ponadto, dokumentacja wszystkich poddanych renowacji obiektów – w tym ich elementów konstrukcyjnych – zostanie zdigitalizowana.

Zaplanowane w projekcie działania będą kolejnym krokiem w procesie rewitalizacji obiektów kubaturowych, tworzących muzealną ekspozycję na wolnym powietrzu. W ubiegłym roku wymieniona została strzecha w chałupie z Kaliny. Oprócz tego kompleksowo zmodernizowany został muzealny system przeciwpożarowy, który poszerzono o system sygnalizacji antywłamaniowej i monitoring wizyjny.

W Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” znajduje się 78 obiektów (w tym 61 kubaturowych) prezentujących kulturę materialną regionu Górnego Śląska, w tym Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego, rejonów: pszczyńsko-rybnickiego, bytomsko-tarnogórskiego, lublinieckiego, oraz regionu Zagłębia Dąbrowskiego.