Opublikowano: 01 sierpnia 2023

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Górnośląskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej – X już – edycji sesji konserwatorskiej, tym razem poświęconej problematyce konserwacji zabytkowych  budynków i budowli drewnianych.

Konferencję planujemy zorganizować w dniach 20-21.11.2023 r. w siedzibie naszego Muzeum.

Muzeum pragnie osnuć narrację sesji wokół efektów konserwacji własnych zabytków –  budynków na ekspozycji konserwowanych przy udziale środków MKiDN. Chcielibyśmy aby szczególne miejsce zajęła problematyka konserwacji, ochrony i zabezpieczenia budynków drewnianych w muzeach na wolnym powietrzu. W trakcie sesji chcielibyśmy jednak poruszyć także zagadnienia bardziej ogólne i zapoznać się z diagnozami stanu ochrony z zachowania drewnianej architektury nie tylko w naszym regionie. Interesują nas także nowoczesne rozwiązania techniczne, współczesne technologie konserwacji drewna a także monitoring stanu zachowania i diagnostyka oraz turystyka dziedzictwa jako forma ochrony i promocji drewnianej architektury.

Mamy nadzieję, że tegoroczna sesja konserwatorska stanie się przyczynkiem do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń związanych zarówno z konserwacją i ochroną nie tylko muzealnych eksponatów.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut (w przypadku referatów) oraz do 10 minut (dla komunikatów).

Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 września 2023 roku na adres: cielesta@muzeumgpe-chorzow.pl.  Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.