Opublikowano: 04 września 2023

Ruszyły prace remontowe w ramach projektu „Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków – etap II”. Tym razem nastąpi wymiana poszycia dachowego wykonanego z gontu w chałupach z Bażanowic i Katowic. W związku z tym obydwa obiekty zostaną wyłączone ze zwiedzania od września do końca bieżącego roku.

W chałupie z Bażanowic zdemontowane zostanie istniejącej pokrycie dachu z gontów drewnianych, i wymienione na nowe wraz z pracami towarzyszącymi tj. montażem rynien i nowych obróbek blacharskich. Na obiekcie pojawi się nowy łupany gont świerkowy. Ponadto przewiduje się wymianę desek czołowych szczytów, montaż nowej powały, wykonanie warstwy polepy oraz naprawę balustrady ganku poprzez wymianę belek podwalinowych wraz z wykonaniem izolacji. Wymienione zostaną także zniszczone elementy konstrukcji – tragarze. Całość więźby dachowej zostanie zaimpregnowana.

W chałupie z Katowic, zwanej chałupą sołtysa, również zdemontowane zostanie i zamontowane nowe pokrycie z gontów drewnianych. Wymienione zostaną także rynny oraz położone obróbki blacharskie. Nowy gont układany w pasie okapu podwójnie, powyżej pojedynczo pojawi się zarówno na chałupie jak i laubie. Całość – elementy więźby dachowej oraz pionowe deski szczytów – zostaną zaimpregnowane.

Projekt „Na ratunek drewnu konserwacja zabytkowych budynków – etap II” uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”. Jest on realizowany w latach 2022-2023.

Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków Muzeum otrzymanych od Zarządu Województwa Śląskiego.