Opublikowano: 13 września 2022

Muzeum rozpoczęło kolejne prace związane z konserwacją zabytkowych budynków na ekspozycji terenowej. Projekt „Na ratunek drewnu konserwacja zabytkowych budynków – etap II” uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”. Będzie on realizowany w latach 2022-2023.

– Dzięki tym środkom zostanie wyremontowanych łącznie siedem zabytkowych budynków. Zaplanowano przede wszystkim wymiany nieszczelnych i zniszczonych pokryć dachowych i konieczne naprawy konstrukcji. Dwa obiekty zostaną poddane specjalistycznym zbiegom fumigacji i impregnacji, mającym na celu  zwalczenie szkodliwych mikroorganizmów i zabezpieczenie drewnianych budowli przed korozją biologiczna i ogniem. Prace zaplanowane na ten rok ruszyły już w sierpniu i zakończą się jeszcze przed jesiennymi opadami – mówi Barbara Klejmon, kierownik Działu Obiektów i Zabytków Ruchomych.

W chałupie z Dziećkowic i szopie z na wozy z Ligoty zostanie wymieniona zdegradowana i nieszczelna strzecha słomiana. Chałupa odzyska przy tym swój pierwotny kształt pokrycia, otworzone zostaną schodkowe narożniki kontrastujące z gładkimi płaszczyznami połaci. Naprawiona, odczyszczona i zaimpregnowana będzie więźba dachowa. W  szopie z Ligoty, oprócz wymiany pokrycie i napraw więźby prace obejmą konserwację elementów drewnianej konstrukcji . Będzie ona odkażona, elementy bardzo zniszczone lub porażone przez grzyby będą wzmacniane, flekowane (uzupełniane wstawkami ciesielskimi), a te w najgorszym stanie  zostaną wymienione.

W 2023 roku zaplanowano wymianę gontu i przeprowadzenie konserwacji więźby chałupy z Istebnej i chlewu z Istebnej w zagrodzie łąkowej, spichlerza z Bujakowa oraz chałup z Bażanowic i Katowic.

– Podobnie jak w 2022 roku zakres prac będzie zależał od stanu obiektu. Najbardziej skomplikowanych działań, w tym wielu prac ciesielskich wymagają chałupa z Bażanowic i chlew z Istebnej. Z kolei zabiegiem specjalistycznym służącym dezynfekcji, dezynsekcji i zabezpieczeniu drewnianych konstrukcji będzie fumigacja i impregnacja chałup z Bażanowic i Katowic – dodaje kierownik Klajmon.

Całkowita wartość projektu wynosi  648 238, 83 zł, dofinasowanie ze środków MKiDN w wysokości 379 808 zł.