Opublikowano: 09 listopada 2023

Dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Paulina Cius – Górska oraz Prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Łukasz Urbańczyk zapraszają na X sesję konserwatorską „Na ratunek drewnu – konserwacja budowli drewnianych”.

Sesja organizowana jest w ramach projektu „Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków (etap II)”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Sesja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

 

UWAGA ! Rejestracja na udział w sesji została ZAMKNIĘTA.

Program Sesji

20 listopad, sesja plenarna

Miejsce obrad: siedziba Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25,       41-500 Chorzów

09:00-09:30  Rejestracja uczestników

09:30-10:00  Uroczyste otwarcie

10:00-10:20 dr inż. Antonina Żaba, dr inż. Michał Marchacz, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, O/Opole Projekt „Terminologia budowana w polskich słownikach technicznych z XIX w.”

10:20-10:40   Prof. UMK, dr hab. inż. Ulrich Schaaf, Katedra Konserwatorstwa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Badania historyczno-architektoniczne konstrukcji drewnianych i ich znaczenie dla problematyki konserwatorskiej           

10:40-11:00  Ryszard Szopa, Miejski Konserwator Zabytków w Czeladzi Drewno klejone – historia i konserwacja

11:00-11:20 Edwin Wilbik, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Historia środków do konserwacji zabytków nieruchomych w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 

11:20-11:50 Mateusz Jura, PUH INSEKTserwis Żelowanie jako nowoczesna metoda zwalczania szkodników drewna. Praktycznie aspekty stosowania produktu biobójczego na bazie permetryny

11:50-12:10 Dyskusja/ Przerwa

12:10-12:40 Wystąpienie sponsora Husqvarna

12:40-13:00 Grzegorz Naumowicz, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Opolu. Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce jako próba uchwycenia wiedzy o aktualnej kondycji architektury drewnianej oraz kierunkowskaz do działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Centrum Architektury Drewnianej

13:00-13:20 Filip Tomaszewski, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki Technologia i typy wiatraków w polskich muzeach na otwartym powietrzu – określenie zasobu i wyzwania na przyszłość

13:20-13:40 Paulina Kryg, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Konserwacja drewnianych obiektów zabytkowych zasiedlonych przez chronione gatunki zwierząt

13:40-14:00  Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, O/Górnośląski, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej Problemy konserwatorskie występujące w zabudowie drewnianych domków fińskich po 75. latach ich użytkowania

14:00-14:30 Dyskusja/ Przerwa

14:30-14:50 Paulina Chyłka – Księżarek, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Podsumowanie projektów „Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków. Etap I i etap II

14:50-15:10 Teresa Kurzyk, Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu Translokacja i odbudowa zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej

15:10-15:30  Maria Olejarnik, Miejski Konserwator Zabytków w Raciborzu Spichlerz chłopski w Raciborzu-Sudole jako przykład obiektu ocalonego. Omówienie prac remontowych prowadzonych w latach 2020-2023

15:30-15:50  dr inż. Antonina Żaba, dr inż. Michał Marchacz, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków O/ Opole Dwa przeniesione kościoły drewniane na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego – kilka uwag o utrzymaniu

15:50-16:10  Klementyna Kozyra, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Drewniany ołtarz z Rdzuchowa – napotkane problemy konserwatorskie

16:10-16:30  Dyskusja/ Przerwa

16:30-16:50  dr Anna Ozaist-Przybyła, Zofia Ozaist-Zgodzińska, Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ratowanie reliktów drewnianej zabudowy ziemi krakowskiej na przykładzie stodoły z początku XX w. z Grabówek i działalności zagrody Apolonia

16:50-17:10 Damian Adamczak, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Szlak Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego – promocja i turystyka    

17:10-17:30 Urszula Wieczorek, Muzeum Miejskie w Zabrzu Trzy ostatnie obiekty architektury drewnianej na terenie Zabrza. Stan zachowania oraz możliwość wykorzystania ich do promocji miasta i regionu

17:30-17:50  Edyta Murawska-Derewońko, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Nowy centralny magazyn zbiorów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – nowe doświadczenie dla pracowni konserwacji

17:50-18:30  Zakończenie obrad. Zwiedzanie wystawy Ad Altare. Dawne szaty liturgiczne ze zbiorów parafii górnośląskich

 

UWAGA ! Rejestracja na udział w sesji została ZAMKNIĘTA.