Opublikowano: 04 stycznia 2023

Agata Krajewska, adiunkt muzealny w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców w dziedzinie kultury za rok 2022 za ,,popularyzację dorobku Adolfa Dygacza oraz osiągnięcia w dziedzinie cyfryzacji”.

Agata Krajewska jest adiunktem w Dziale Nauki MGPE, doktorantką Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, naukowo i zawodowo zajmuje się folklorem muzycznym Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska.

Jest współautorką wystawy biograficzno-muzycznej ,,Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza” , autorką publikacji ,,Skończone powstanie, złożona już broń. Zbiór pieśni powstańczych z archiwum Adolfa Dygacza”, autorką projektu ,,Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza” (www.adolfdygacz.pl) na realizację którego otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii twórczość ludowa.