Opublikowano: 15 września 2023

III Ogólnopolski Konkurs Literacko-Etnograficzny Dla Dzieci I Młodzieży „Oczami naszych pradziadków”

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-etnograficznym dla dzieci i młodzieży pn. „Oczami naszych pradziadków” organizowanym przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”! Jak przygotować pracę konkursową?

• Porozmawiaj z kimś z Bliskich o zamieszkiwanej miejscowości – jej historii, losach mieszkańców, lokalnych zwyczajach, wierzeniach, umiejętnościach itd.

• Poproś o wspomnienia w tym zakresie.

• Spisz je, dbając o szczegóły i wierne oddanie opisywanych kwestii.

• Dodaj miejsce i czas rozgrywających się wydarzeń lub rejon i okres, w którym np. kultywowane były przytaczane zwyczaje.

Prace konkursowe – liczące od 400 do 800 słów – należy przesłać pocztą (list polecony) lub przynieść osobiście do siedziby muzeum do 14.11.2023 r. Adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ul. Parkowa 25 41-500 Chorzów z dopiskiem „Oczami naszych pradziadków”. Na zwycięzców czekają nagrody!

Regulamin konkursu