Opublikowano: 28 września 2022
Brama wjazdowa do skansenu w Chorzowie

Instrukcja parkowania w płatnych strefach parkingowych 2 października 2022

Wjazd do Strefy Parkingowej – Wjazd od ul. Parkowej:

W dniu 02 października 2022 roku, Goście Parku (z wyłączeniem autokarów) na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł

W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.

Koszt za wjazd autokaru wynosi 50,00 zł.

Więcej informacji na stronie Parku Śląskiego