Opublikowano: 11 października 2021

Odpowiedzią na propozycję wymiany doświadczeń związanych z ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego była wizyta ważnych gruzińskich muzealników i urzędników zarządzających kulturą.

Najpierw powstał list, który Artur Madaliński, Dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, wystosował do Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Tbilisi – Nino Chipashvili – w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy oboma instytucjami.  Efektem oficjalnej korespondencji była wizyta w Chorzowie delegacji gruzińskich muzealników. W jej skład weszli Nika Akhalbedashvili – Dyrektor zespołu muzeów: Narodowego Muzeum Sztuk Pięknych, Narodowej Galerii im. Dimitriego Shevardnadze oraz Narodowego Muzeum w Signaghi, Giorgi Kalandia – Dyrektor Narodowego Muzeum Teatru, Muzyki, Kina i Choreografii w Tbilisi, Teona Jakeli – Kierownik Departamentu Dostępności Kultury w gruzińskim Ministerstwie Kultury, Sportu i Młodzieży oraz Nino Chipashvili – Dyrektorka Muzeum Etnograficznego na Wolnym Powietrzu w Tbilisi;

– Muzeum Etnograficzne na Wolnym Powietrzu w Tbilisi to jedna z najważniejszych gruzińskich instytucji, dla której kluczową misją jest ochrona dziedzictwa kultury ludowej. Posiada bogate zbiory i ciekawe ekspozycje, realizuje inspirujące przedsięwzięcia edukacyjne. Jestem przekonany, że współpraca pomiędzy oboma instytucjami będzie sprzyjać ich rozwojowi – mówił dr Artur Madaliński, Dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Delegacja przyjechała do naszego kraju na zaproszenie Muzeum Narodowego w Krakowie. Jej członkowie odwiedzili Chorzów specjalnie po to, by zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje muzeum typu skansenowskiego w Polsce. Gruzińskich gości interesowały nie tylko obiekty muzealne i ekspozycja na wolnym powietrzu, ale też wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem instytucji: od zarządzania, przez wyposażenie pracowni konserwatorskiej, po zajęcia edukacyjne i działania promocyjne.

– Jestem bardzo zadowolona z tej wizyty, chorzowskie muzeum to wspaniałe miejsce. Odwiedzając je, uczyniliśmy pierwszy krok na drodze do stworzenia przestrzeni wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i gruzińskimi instytucjami kultury – mówiła Nino Chipashvili, Dyrektorka Muzeum Etnograficznego na Wolnym Powietrzu w Tbilisi.

Chęć współpracy zadeklarowali także pozostali przedstawiciele gruzińskich instytucji kultury. Przy okazji wizyty podkreślali, jak ważne jest dzielenie się doświadczeniem i wynikającą z niego wiedzą na temat wypracowanych standardów, zarządzania muzeum oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Muzeum Etnograficzne na Wolnym Powietrzu w Tbilisi zostało założone w 1966 roku przez słynnego gruzińskiego etnografa Giorgiego Chitaię. Zajmuje 52 hektary i gromadzi ponad osiem tysięcy artefaktów pochodzących z 14 regionów Gruzji. Jest jednym z najchętniej odwiedzanych gruzińskich muzeów.