Opublikowano: 30 czerwca 2020
Skansen w Chorzowie - Młyn wodny

Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy, że nasze Muzeum od jutra (1 lipca) ponownie udostępni swoim gościom wnętrza obiektów znajdujących się na jego terenie. Ze względów bezpieczeństwa będzie należało przestrzegać zasad umieszczonych poniżej.

 

Muzeum będą mogli odwiedzać tylko turyści indywidualni (bez zwiedzania grupowego). Zawieszona została realizacja usługi przewodnickiej oraz możliwość korzystania z urządzeń dotykowych. Godziny otwarcia muzeum pozostają bez zmian. Zapraszamy!

 

Zasady zwiedzania Muzeum w okresie epidemii

1. Zwiedzający zobowiązani są respektować zasady przemieszczania się oraz zakrywania ust i nosa przewidziane obowiązującymi przepisami dla miejsc ogólnodostępnych. Zwiedzający zobowiązani są zakrywać usta i nos przebywając wewnątrz obiektów zabytkowych. Zakazuje się dotykania eksponatów.

2. Niedostępne dla zwiedzających mogą być następujące usługi: zwiedzanie grupowe, zwiedzanie z przewodnikiem, wypożyczenie urządzeń dotykowych, wypożyczenie wózka drewnianego.

3. Niedostępne dla zwiedzających są wystawy w budynku administracyjno-ekspozycyjnym. Wewnątrz obiektów zabytkowych może jednocześnie przebywać:

– chałupy i obiekty gospodarcze: 1 osoba,

– kościół św. Józefa Robotnika z Nieboczów: do 20 osób,

– kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka: do 25 osób.

4. Przy wejściu do Muzeum zwiedzający dezynfekują ręce udostępnionym płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowe stanowiska z płynem dezynfekującym znajdują się w toaletach na terenie Muzeum.

5. W budynku kasy jednocześnie nie mogą znajdować się więcej niż cztery osoby, nie licząc pracowników obsługi.

6. Miejsce sprzedaży biletów wyposażone jest w przegrodę oddzielającą zwiedzających od pracownika obsługi.

7. Pracownicy bezpośrednio uczestniczący w obsłudze zwiedzających zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą.

8. Rekomendowane jest korzystanie z bezdotykowych form płatności.

9. Postanowienia niniejszych zasad nie mają zastosowania, jeżeli przepisy prawa przewidują ograniczenia dalej idące.