Historia, ludzie, miejsca. Zeszyty budownictwa drewnianego. Tom 20

Promocja!
Cena:
20,00  5,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:

nr 20 Chałupa ze Strzemieszyc Wielkich

Krzysztof Bulla, Małgorzata Sikora

Dwudziesty tom serii poświęcony został drewnianej chałupie wybudowanej w 1877 roku w Strzemieszycach Wielkich, która obecnie znajduje się na terenie ekspozycyjnym w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w części prezentującej budownictwo wiejskie i małomiasteczkowe z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Budynek ten należał do rodziny Kalembków i pozostał ich własnością aż do czasu przeniesienia go do Muzeum w latach 80. XX wieku.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy traktuje o historii Strzemieszyc Wielkich od założenia wsi, aż do czasów współczesnych. Obszerną część poświęcono przemysłowi, wpływającemu w istotny sposób na dzieje tej miejscowości, od średniowiecza aż po XX wiek. W rozdziale drugim przedstawiono losy rodziny Kalembków, do których należał opisany w niniejszej publikacji drewniany budynek. Wywód genealogiczny rozpoczęto od Jacentego Kalembki (pierwszego przedstawiciela tego rodu, który przybył do Strzemieszyc Wielkich) i został poprowadzony aż do jego potomków żyjących współcześnie. Dokładniejsze studia zostały poświęcone Tadeuszowi Kalembce – partyzantowi działającemu w czasie II wojny światowej, lokalnemu bohaterowi zamęczonemu przez Niemców w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. W części trzeciej opisano historię budynku in situ. Prześledzono losy chałupy od daty jej wybudowania aż do translokacji do Muzeum. Czwarta, ostatnia część przedstawia losy chałupy ze Strzemieszyc Wielkich po jego rozbiórce i przeniesieniu w 1982 roku do MGPE.

ISBN 978-83-951194-6-0
170×125 mm, s. 128, 2019