Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” tom 10, (2022)

Cena:
29,90 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:
Kategoria:

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”- 2022, tom 10

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest czasopismem naukowym, na łamach którego publikowane są artykuły na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi górnośląskiej i zagłębiowskiej oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie – Polski, Europy i świata. Konteksty te umożliwiają głębsze zrozumienie zjawisk zachodzących w obszarze zainteresowań MGPE. Publikowane prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów umożliwiają prezentowanie różnych warsztatów badawczych i ustaleń wynikających z wykorzystywania odmiennych metodologii.

 

SPIS TREŚCI

Artykuły/Studia
Michael Morys-Twarowski, Wacławikowie – ród chłopskich „zapiśnikarzy” ze Śląska
Adam Okun, Ludwik Starostzick jako zbieracz i badacz pieśni rybnickich
Marcelina Szymańska, Pieśni maryjne na pograniczu śląsko-morawskim
Jacek Okoń, Obchody dnia świętej Barbary w Zagłębiu Dąbrowskim według przekazów literackich z końca XIX wieku.
Beata Piecha-van Schagen, Iconotropy of images of St Barbara from the Upper Silesian coal mines: the case of “Graf Franz” / “Wawel” mine
Justyna Majerska-Sznajder, Wymysiöejer łod – czyli stan badań nad skrzyniami malowanymi z Wilamowic
Klementyna Kozyra, Krótka charakterystyka skrzyń wiannych ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Sylwia Kudła-Herner, Konserwacja i restauracja skrzyni wiannej – trówły z 1830 roku ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Materiały/Koncepcje
Damian Adamczak, Malowane skrzynie posażne w zbiorach Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
Małgorzata Książek, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Konserwacja skrzyni wiannej ze zbiorów MGPE w Chorzowie

Recenzje/Opinie
Krzysztof Bulla, Recenzja wystawy „Rok 1922 z perspektywy Katowic. Wykorzystana szansa?”

 

ISSN 2353-2734 235×160 mm, ss. 234