Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – Tom 7 (2019)

Promocja!
Cena:
39,50  5,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:
Kategoria:

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2019, tom 7

 

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest czasopismem naukowym, na łamach którego publikowane są artykuły na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi górnośląskiej i zagłębiowskiej oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie – Polski, Europy i świata. Konteksty te umożliwiają głębsze zrozumienie zjawisk zachodzących w obszarze zainteresowań MGPE. Publikowane prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów umożliwiają prezentowanie różnych warsztatów badawczych i ustaleń wynikających z wykorzystywania odmiennych metodologii.

 

Spis treści

Artykuły/Studia

Jacek Nowak, Piotr Wróblewski, Co się działo we wsi Chorzów przed plebiscytem? Kościół – przemysł – rolnictwo w perspektywie socjologii wizualnej

Kornelia Lach, In hoc signo vinces. Znaki krzyża na elewacjach domów w powiecie raciborskim

Katarína Koštialová, Súčasné javy obradového folklóru ako sociokultúrny kapitál obce, ktorá získala titul dedina roka

Jolana Darulová, Dobré? príklady folklorizmu vo vybraných obciach – dedina roka

Margita Jágerová, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra vo výučbe na základných školách

Grażyna Stojak, Architektura grup etnicznych a postawy ludności miejscowej Podkarpacia w 2. połowie XX i na początku XXI wieku. Wybrane problemy

Materiały/Koncepcje

Robert Garstka, Projekt badawczy „Mapa Obrzędowa Górnego Śląska”

Janusz Kazimirowicz, Historia konserwacji pewnej skrzynki na kosztowności

Recenzje/Opinie

Dionizjusz Czubala, Recenzja książki: Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego

ISSN 2353-2734

235×160 mm, s. 152