Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – Tom 6 (2018)

Promocja!
Cena:
39,50  5,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:
Kategoria:

Rocznik Muzeum

„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2018, tom 6

 

Periodyk, którego tematyka dotyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi Górnego Śląska oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach. Chcemy przedstawiać prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów, a co za tym idzie wykorzystywać ich warsztat badawczy i prezentować wynikające z podjętej metodologii ustalenia.

 

Spis treści

Artykuły/Studia

Zbigniew Hojka, Sytuacja polityczna ludności polskiej na Górnym Śląsku w latach 1918–1919

Paweł Parys, Dziergowice i Kuźnia Raciborska na tle innych wsi powiatów kozielskiego i raciborskiego w okresie powstań śląskich i plebiscytu w świetle nowych źródeł archiwalnych

Łukasz Wołczyk, Przyczynek do badań nad oddziaływaniem lokalnej prasy na wiejską ludność Górnego Śląska – na przykładzie wybranych artykułów zawartych w „Przewodniku Wiejskim” – w latach 1919– 1922

Michael Morys-Twarowski, Miencielowie (Mięcielowie) – dzieje chłopskiego rodu z Marklowic koło Cieszyna od XVIII do początku XX wieku

Krzysztof Bulla, Praktyczne możliwości wykorzystania genealogii genetycznej na przykładzie wstępnych wyników Projektu Silesia DNA

Agnieszka Przybyła-Dumin, Z mitologii nauki. Narracje spiskowe związane z genealogią genetyczną

Marcela Szymańska, Popularyzacja dziedzictwa kulturowo-językowego pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej „Morawske rzadzyni selske hospodyni”

 

Materiały/Koncepcje

Leszek Chróst, Pradziejowa (od eneolitu po wczesne średniowiecze) metalurgia w świetle badań archeologicznych i geochemicznych w zlewniach górnej Brynicy, Stoły i Potoku Granicznego

 

Recenzje/Opinie

Przemysław Nocuń, Recenzja książki: Wleński mikroregion osadniczy z X–XVIII wieku. Przemiany krajobrazu kulturowego

 

ISSN 2353-2734

235×160 mm, s. 188