Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – Tom 9 (2021)

Promocja!
Cena:
39,50  20,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:
Kategoria:

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2021, tom 9

 

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest czasopismem naukowym, na łamach którego publikowane są artykuły na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi górnośląskiej i zagłębiowskiej oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie – Polski, Europy i świata. Konteksty te umożliwiają głębsze zrozumienie zjawisk zachodzących w obszarze zainteresowań MGPE. Publikowane prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów umożliwiają prezentowanie różnych warsztatów badawczych i ustaleń wynikających z wykorzystywania odmiennych metodologii.

 

SPIS TREŚCI

Artykuły/Studia
Helena Synowiec, Gwara śląska w zbiorach pieśni Adolfa Dygacza
Izabela Paszko, Amatorskie pieśni okupacyjne w kontekście komunikacji nieformalnej w Zagłębiu Dąbrowskim – nowa perspektywa badawcza
Agata Krajewska, Pionierskie kierunki badawcze Adolfa Dygacza. Wybrane aspekty
Angelika Szepiszczak, Dusza z ciała wyleciała – inspiracja XV-wieczną pieśnią wykorzystaną w utworze Lament Wojciecha Kilara
Magdalena Toboła-Feliks, Paradny ubiór chłopski a kostium estradowy – formy rozbarskiego stroju ludowego w prezentacjach scenicznych zespołów regionalnych Górnego Śląska (studium przypadku)
Marta Paszko, Garnki, talerze i pancerfausty– rybnicka Huta „Silesia” i jej wyroby w kontekście wieloaspektowych badań regionu
Materiały/Koncepcje
Dionizjusz Czubala, Adolf Dygacz – wizjoner i inspirator
Recenzje/Opinie
Dominik Nowakowski, Recenzja publikacji: Śląska fabryka fajek glinianych w Zborowskiem. Wyniki badań, studia, konteksty pod red. Barbary Papaj

ISSN 2353-2734 235×160 mm, ss. 128