Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – Tom 8 (2020)

Promocja!
Cena:
39,50  5,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:
Kategoria:

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2020, tom 8

 

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest czasopismem naukowym, na łamach którego publikowane są artykuły na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi górnośląskiej i zagłębiowskiej oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie – Polski, Europy i świata. Konteksty te umożliwiają głębsze zrozumienie zjawisk zachodzących w obszarze zainteresowań MGPE. Publikowane prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów umożliwiają prezentowanie różnych warsztatów badawczych i ustaleń wynikających z wykorzystywania odmiennych metodologii.

 

ARTYKUŁY/STUDIA

Rafał Ciesielski

Folklor muzyczny w polskim jazzie – idea, realizacje, funkcje

 

Jan Paweł Borowski

Ikonografia najstarszej pieczęci wsi Drogomyśl

 

Małgorzata Pietrzak

Zabytkowe kołowrotki przędzalnicze w muzeach województwa śląskiego.
Wybrane zagadnienia praktyczne

 

Ewa Zacharyasz

Historia powstania i kształtowania się księgozbioru muzealnego i zasobu archiwalnego (Muzeum) „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na przestrzeni lat 1969–2019 w kontekście specyfiki muzeów na wolnym powietrzu w Polsce

 

Sylwia Kudła-Herner

Konserwacja i restauracja komody z Goleszowa

ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

 

Klementyna Kozyra

Mazerowanie. Nieco o historii i technice

 

MATERIAŁY/KONCEPCJE

Angelika Nowicka

Noc Muzeów. Horror w skansenie.

Spotkanie ze śląskimi straszkami w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

 

RECENZJE/OPINIE

Krystyna Turek

Recenzja wystawy „Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza”

oraz katalogu jej towarzyszącego

 

Dominika Machnio

Recenzja książki:

Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii

w czasach II wojny światowej

 

ISSN 2353-2734

235×160 mm, s. 168