Opublikowano: 09 października 2020

Szanowni Państwo,

ze względu na zaognienie sytuacji związanej z wirusem COVID prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie naszego kraju. Dodatkowo, dla naszego wspólnego zabezpieczenia, prosimy o przestrzeganie zasad umieszczonych poniżej.

Dodatkowo informujemy, że muzeum (część spacerowa) jest dostępne dla zwiedzających. Zapraszamy turystów indywidualnych (zwiedzanie grupowe jest niemożliwe). Zawieszona została realizacja usługi przewodnickiej oraz możliwość korzystania z urządzeń dotykowych. Godziny otwarcia muzeum pozostają bez zmian.

 

Zasady zwiedzania Muzeum w okresie epidemii

1. Zwiedzający zobowiązani są respektować zasady przemieszczania się oraz zakrywania ust i nosa przewidziane obowiązującymi przepisami dla miejsc ogólnodostępnych. Zwiedzający zobowiązani są zakrywać usta i nos przebywając wewnątrz obiektów zabytkowych. Zakazuje się dotykania eksponatów.

2. Niedostępne dla zwiedzających mogą być następujące usługi: zwiedzanie grupowe, zwiedzanie z przewodnikiem, wypożyczenie urządzeń dotykowych, wypożyczenie wózka drewnianego.

3. Niedostępne dla zwiedzających są wystawy w budynku administracyjno-ekspozycyjnym. Wewnątrz obiektów zabytkowych może jednocześnie przebywać:

– chałupy i obiekty gospodarcze: 1 osoba,

– kościół św. Józefa Robotnika z Nieboczów: do 20 osób,

– kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka: do 25 osób.

4. Przy wejściu do Muzeum zwiedzający dezynfekują ręce udostępnionym płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowe stanowiska z płynem dezynfekującym znajdują się w toaletach na terenie Muzeum.

5. W budynku kasy jednocześnie nie mogą znajdować się więcej niż cztery osoby, nie licząc pracowników obsługi.

6. Miejsce sprzedaży biletów wyposażone jest w przegrodę oddzielającą zwiedzających od pracownika obsługi.

7. Pracownicy bezpośrednio uczestniczący w obsłudze zwiedzających zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą.

8. Rekomendowane jest korzystanie z bezdotykowych form płatności.

9. Postanowienia niniejszych zasad nie mają zastosowania, jeżeli przepisy prawa przewidują ograniczenia dalej idące.