Opublikowano: 09 marca 2020
Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego - grafika informacyjna

Śląskie jest Ci bliskie? Masz pomysł, jak sprawić by było jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakiego oczekują mieszkańcy? Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój regionu.

Od 9 do 31 marca br. każdy mieszkaniec województwa śląskiego może zgłosić swoją propozycję zadania w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Podobnie jak w poprzedniej edycji mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 10 milionów złotych, która została podzielona na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln zł) oraz podregionalną (7,5 mln zł). W ramach puli wojewódzkiej wnioskodawcy mogą składać zdania służące rozwojowi całego regionu, natomiast w ramach zadań podregionalnych można zgłosić zadanie, które wpływa na rozwój co najmniej dwóch powiatów w danej grupie.

Dokładne informacje dotyczące aktualnej edycji znaleźć można na poświęconej jej stronie internetowej Rusza nabór wniosków w II edycji MBO.

Pomysł można zaproponować za pośrednictwem strony Zgłoś zadanie. Znajdują się na niej również m.in. odnośniki do regulaminu i harmonogramu marszałkowskiego BO.