Opublikowano: 01 lutego 2021
Szkoła z Wapienicy

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do zwiedzania swoich obiektów. Naszym gościom udostępnione zostały wszystkie budynki ekspozycji.

Cena biletów normalnych i ulgowych została zrównana i wynosi obecnie 8 zł, cena biletu specjalnego – 1 zł (opiekunów obowiązują bilety ulgowe). Godziny otwarcia muzeum pozostają bez zmian.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad zwiedzania umieszczonych poniżej.

 

Zasady zwiedzania Muzeum w okresie epidemii

1. Zwiedzający zobowiązani są respektować zasady przemieszczania się oraz zakrywania ust i nosa przewidziane obowiązującymi przepisami dla miejsc ogólnodostępnych. Zwiedzający zobowiązani są zakrywać usta i nos przebywając wewnątrz obiektów zabytkowych. Zakazuje się dotykania eksponatów.

2. Niedostępne dla zwiedzających mogą być następujące usługi: zwiedzanie grupowe, zwiedzanie z przewodnikiem, wypożyczenie urządzeń dotykowych, wypożyczenie wózka drewnianego.

3. Liczba zwiedzających wewnątrz obiektów:

— wewnątrz zabytkowych chałup i obiektów gospodarczych może jednocześnie przebywać 1 osoba;

— wewnątrz galerii w budynku głównym muzeum może jednocześnie przebywać 5 osób.

4. Przy wejściu do Muzeum zwiedzający dezynfekują ręce udostępnionym płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowe stanowiska z płynem dezynfekującym znajdują się w toaletach na terenie Muzeum.

5. W budynku kasy jednocześnie nie mogą znajdować się więcej niż cztery osoby, nie licząc pracowników obsługi.

6. Miejsce sprzedaży biletów wyposażone jest w przegrodę oddzielającą zwiedzających od pracownika obsługi.

7. Pracownicy bezpośrednio uczestniczący w obsłudze zwiedzających zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą.

8. Rekomendowane jest korzystanie z bezdotykowych form płatności.

9. Postanowienia niniejszych zasad nie mają zastosowania, jeżeli przepisy prawa przewidują ograniczenia dalej idące.