Opublikowano: 08 maja 2020
Skansen Chorzów

Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy, że nasze Muzeum od jutra (9 maja) zostanie udostępnione naszym gościom. Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy na zwiedzanie w trybie spacerowym, bez możliwości wchodzenia do wnętrz zabytkowych obiektów oraz budynku siedziby Muzeum.

Ponadto, będzie trzeba przestrzegać także kilku ważnych zasad:

– w strefie wejścia do muzeum będą mogły przebywać jednocześnie cztery osoby zwiedzające;

– w czasie przebywania na terenie ekspozycji zwiedzający będą musieli obowiązkowo zasłaniać usta i nos (np. maseczką) oraz zachowywać pomiędzy sobą co najmniej dwumetrową odległość – podobnie jak w innych miejscach ogólnodostępnych;

– zwiedzający będą też musieli korzystać z płynu dezynfekującego.

Muzeum będą mogli odwiedzać tylko turyści indywidualni (bez zwiedzania grupowego). Zawieszona została realizacja usługi przewodnickiej oraz możliwość korzystania z urządzeń dotykowych. Cena biletów wstępu będzie wynosiła 8 zł od osoby.

Godziny otwarcia muzeum pozostają bez zmian. Zapraszamy!

Zasady zwiedzania Muzeum w okresie epidemii

1. Zwiedzający zachowują odległość co najmniej 2 metrów od innych osób. Wyjątek dotyczy: opiekunów dzieci do lat 13, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

2. Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa – tak jak w każdym innym miejscu ogólnodostępnym, z wyjątkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

3. Niedostępne dla zwiedzających są niektóre usługi – między innymi: zwiedzanie grupowe, zwiedzanie z przewodnikiem, wypożyczenie urządzeń dotykowych, wypożyczenie wózka drewnianego.

4. Niedostępne dla zwiedzających są wnętrza obiektów zabytkowych oraz wystawy w budynku administracyjno-ekspozycyjnym.

5. Przy wejściu do Muzeum zwiedzający dezynfekują ręce udostępnionym płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowe stanowiska z płynem dezynfekcyjnym znajdują się toaletach na terenie Muzeum.

6. W budynku kasy jednocześnie nie mogą znajdować się więcej niż cztery osoby, nie licząc pracowników obsługi.

7. Miejsce sprzedaży biletów wyposażone jest w przegrodę oddzielającą zwiedzających od pracownika obsługi.

8. Pracownicy bezpośrednio uczestniczący w obsłudze zwiedzających zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą.

9. Rekomendowane jest korzystanie z bezdotykowych form płatności.