Opublikowano: 06 kwietnia 2023
Publiczność zgromadzona na konferencji

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do udziału w 2. edycji międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Śladami przeszłości… pn. Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych 20-21 kwietnia 2023 roku.

 

Program konferencji

20 kwietnia 2023 roku

8:30 rejestracja uczestników

9:00 uroczyste otwarcie konferencji:

Paulina Cius-Górska – p.o. Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

 

GENEALOGIA GENETYCZNA

BADANIA POPULACYJNE

prowadzenie: dr Agnieszka Przybyła-Dumin (MGPE, ATH)

9:10 – 9:40

prof. dr hab. Marek Figlerowicz, dr hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu  Portret genetyczny populacji zamieszkujących tereny współczesnej Polski na przestrzeni ostatnich 2000 lat
9:40 – 10:10

mgr Paulina Borówka

Uniwersytet Łódzki

Zróżnicowanie genetyczne Polaków we wczesnym średniowieczu
10:10 – 10:40

dr Michał Seweryn

Uniwersytet Łódzki

Zróżnicowanie genetyczne współczesnej populacji polskiej

 

10:40 – 11:00 dyskusja

11:00 – 11:20 przerwa kawowa

PROJEKTY REGIONALNE

prowadzenie: mgr Mirosław Mitrenga (GTG „Silius Radicum”)

11:20 – 11:50

dr hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Wstępne wyniki badań genetycznych potomków Bambrów poznańskich

 

11:50 – 12:20

mgr Krzysztof Bulla

Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Projekt Silesia DNA – założenia i rezultaty po 8 latach istnienia (udział haplogrup Y-DNA i mtDNA

na Śląsku, analiza pokrewieństwa między uczestnikami projektu)
12:20 – 12:50

mgr Damian Jureczko

Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”

Pochodzenie wybranych rodów śląskich

na podstawie badań z zakresu genealogii genetycznej i tradycyjnej

12:50 – 13:10 dyskusja

13:10 – 14:40 przerwa obiadowa

BADANIA Y-DNA

prowadzenie: dr Beata Piecha-van Schagen (MGPE)

14:40 – 15:10

BSc Frank Hunter Provyn

PhyloGeographer

Haplogroup Research Analytical Suite (HRAS): A Tool for Computing, Visualizing and Exploring

Uniparental Male and Female Line Relative Frequency and Diversity Maps,

Approximate Theoretical Migrations and Country Sampling Statistics
15:10 – 15:40

dr Łukasz Lubicz-Łapiński

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Y-DNA mieszkańców parafii Kobylin Borzymy na Podlasiu

jako przykład badań pokrewieństw i identyfikacji średniowiecznych rodów drobnorycerskich
15:40 – 16:10

BSc Frank Hunter Provyn

PhyloGeographer

Plausible time frames for the migration of various J2b-L283 Lineages to Poland

as far back as the Iron Age: A case study in interpreting self-reported paternal ancestry locations

and TMRCAs from the YFull YTree
16:10 – 16:30 dyskusja

16:30 – 16:50 przerwa kawowa

 

BADANIA, WYNIKI, KONTEKSTY

prowadzenie: mgr Krzysztof Bulla (MGPE, GTG „Silius Radicum”)

16:50 – 17:20

mgr Artur Martyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Predykcja liczby nazwisk w populacji w zależności od momentu ich wprowadzenia

na podstawie współczesnej puli chromosomów Y (Y-DNA) w Polsce
17:20 – 17:50

mgr inż. Błażej Marciniak

Uniwersytet Łódzki

Węzeł Krajowy Europejskiego Archiwum Genomów
17:50 – 18:20

mgr Leszek Chróst

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Wpływ jakości gleb do uwzględnienia w badaniach archeogenetycznych

nad osadnictwem człowieka w starożytności na obszarze współczesnej Polski
18:20 – 18:35

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wokół genealogii genetycznej… Z frontu narracji spiskowych

18:35 – 19:00 dyskusja

 

21 kwietnia 2023 roku

GENEALOGIA TRADYCYJNA

BADANIA RODÓW W POLSCE

prowadzenie: prof. dr hab. Marek Figlerowicz (ICHB PAN)

9:00 – 9:30

dr Wojciech Schäffer

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach

Historia rodu Czardybonów z Paprocan – wolnych sołtysów od 1656 roku

jako przykład rekonstrukcji dziejów jednej z gałęzi przodków
9:30 – 10:00

dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

„Prusak” Kowalski w Warszawie. Potomkowie śląskiej rodziny Feige i ich pochodzenie

w świetle genealogii genetycznej i tradycyjnej
10:00 – 10:30

dr inż. Henryk Gliński

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej

Glińscy w Częstochowskiem 1705–1913

10:30 – 10:50 dyskusja

10:50 – 11:10 przerwa kawowa

 

ŹRÓDŁA

prowadzenie: mgr Damian Jureczko (GTG „Silius Radicum”)

11:10 – 11:40

mgr Michał Pelczarski

Uniwersytet Wrocławski

Rodowód Michała Korybuta Wiśniowieckiego

w oparciu o prezentację herbów z Chronologia Synoptica Palmitis Coributei Stanisława Temberskiego
11:40 – 12:10

dr Rafał Obetkon

Dokumentacja majątkowa z okresu od XVI do XIX wieku

w badaniach genealogicznych na Górnym Śląsku
12:10 – 12:40

dr Artur Makowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Księgi metrykalne i akta miejskie Pleszewa z XVII–XVIII wieku jako źródła do badań genealogicznych

12:40 – 13:00 dyskusja

13:00 – 14:30 przerwa obiadowa

 

BADANIA, WYNIKI, KONTESTY

prowadzenie: dr Agnieszka Przybyła-Dumin (MGPE, ATH)

14:30 – 15:00

dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Efekty średniowiecznej kolonizacji niemieckiej na Pogórzu Karpackim (Głuchoniemcy)

w świetle dzisiejszej antroponimii i toponimii
15:00 – 15:30

dr Bogdan Kloch

Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku

Genealogia młyna – młyn w genealogii. Z dziejów młynarskich rodzin

w świetle nowożytnych wzmianek na przykładzie Rybnika i okolic
15:30 – 16:00

dr inż. Antonina Żaba

Peregrin SIMON jako przedstawiciel śląskich „wędrowców” z przełomu XVIII i XIX wieku
16:00 – 16:15

dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. AIK

Akademia Ignatianum w Krakowie

Genologiczne uwarunkowania górnośląskiego imaginarium przemysłowego

16:15 – 16:30 dyskusja

16:30 podsumowanie i zakończenie konferencji
Miejsce obrad

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – Parkowa 25 (wejście od alei Harcerskiej), 41-500 Chorzów

 

Konferencja odbywać się będzie w formie hybrydowej – osoby zainteresowane udziałem

w formie zdalnej (za pośrednictwem platformy ZOOM) prosimy o kontakt do 17.04.2023 r.

(e-mail: bulla@muzeumgpe-chorzow.pl; tel. 32 241 07 18 wew. 214)