Opublikowano: 02 maja 2024

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest czasopismem naukowym, na łamach którego publikowane są artykuły na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi górnośląskiej i zagłębiowskiej oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie – Polski, Europy i świata. Konteksty te umożliwiają głębsze zrozumienie zjawisk zachodzących w obszarze zainteresowań MGPE. Publikowane prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów umożliwiają prezentowanie różnych warsztatów badawczych i ustaleń wynikających z wykorzystywania odmiennych metodologii.

 

SPIS TREŚCI

Artykuły/Studia

Krzysztof Bulla, Genealogia rodu Korfantych z uwzględnieniem elementów biografii członków rodziny Wojciecha Korfantego oraz weryfikacją wywodu przodków opracowanego przez Artura Korfantego

Mariusz Kowalski, Wawrzyniec Feige – śląski protoplasta warszawskiej rodziny Kowalskich

Bogdan Kloch, Genealogia młyna–młyn w genealogii. Z dziejów młynarskich rodzin w świetle nowożytnych wzmianek na przykładzie Rybnika i okolic

Michael Morys-Twarowski, Dzieje rodu Palarczyków z parafii cierlickiej na Śląsku Cieszyńskim od XVIII do początku XX wieku

Antonina Żaba, Peregryn Simon jako przedstawiciel „wędrowców” przybyłych na przełomie XVIII i XIX wieku do uprzemysławianej części Górnego Śląska

Artur Makowski, Księgi metrykalne i akta miejskie Pleszewa z XVII–XVIII wieku jako źródła do badań genealogicznych

Henryk Gliński, Glińscy w Częstochowskiem w latach 1705–1913

Adam Okun, Reminiscencje wątków XIX-wiecznych w repertuarze współczesnych depozytariuszy – refleksje w 160. rocznicę wydania zbioru pieśni Juliusza Rogera

Materiały/Koncepcje

Andreas Stierglitz, 250 lat dziejów rodu Bossków z Kolonowskiego. Opis wybranych rodzin i postaci

Leszek Chróst, Datowanie czasu powstania krawędzi krzemieni na podstawie stopnia ich wygładzenia

Recenzje/Opinie

Marcela Szymańska, Recenzja książki: „Dobra rada złota warta”, czyli porady dla śląskiej gospodyni (na materiale z XIX i pierwszej połowy XX wieku)

ISSN 2353-2734     235×160 mm, ss. 340

 

Rocznik mozna zakupić online i w kasie muzeum w cenie 29,50 zł