Opublikowano: 17 lipca 2018

W ramach IV edycji konkursu na realizację zadania pod nazwą „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska” do Muzeum wpłynęły trzy prace konkursowe. Spośród nich tylko dwie spełniły wymogi określone w punkcie 23 Regulaminu konkursu. Na postawie decyzji Komisji laureatami zostali:

  1. Michael Morys-Twarowski
  2. Ewa Granieczny