Opublikowano: 23 czerwca 2022

Ogłaszamy wyniki V edycji konkursu na realizację zadania pod nazwą „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”.

Laureatami konkursu zostali:

– Sławomir Brzoska

– Michael Morys-Twarowski

– Artur Paczyna

– Andreas Stierglitz

Wymienione osoby zostały zaproszone do negocjacji w sprawie zawarcia umowy na przeprowadzenie badań genealogicznych i opracowanie wyników badań w formie artykułu lub monografii.