Opublikowano: 28 września 2021

Piknik malarski to impreza rozwijająca aktywizację twórczą dzieci i młodzieży w zakresie malarstwa tj.: wykonywanie prac plastycznych w plenerze, rozwijanie umiejętności poszukiwania inspiracji w istniejących obiektach architektonicznych, sztuki stosowanej. Działania te mają również na celu popularyzację zbiorów parku etnograficznego, jednocześnie przybliżenie kultury materialnej dawnych wieków na terenie Śląska. Tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o temat pozwalający na zwiększenie ekspresji twórczej uczestników – “INSPIRACJA SZTUKĄ NAIWNĄ”.

MIEJSCE:  MGPE – Skansen w Chorzowie. TERMIN:  7 października 2021 g.11.00.

WARUNKI: Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież, studentów i osoby dorosłe, jak również całe rodziny.

Swój udział zgłaszamy online: https://sielskie.plastyk.katowice.pl/

opłata za udział: 10 zł płatne przy wejściu do SKANSENU

Organizatorzy:
Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, Chorzowskie Centrum Kultury, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.

Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu pikniku. Informacji udziela: mgr Joanna Barnaś-Wójcik 600 930 228, tel./fax 32 / 254-24-22 e-mail: sielskie@plastyk.katowice.pl

Regulamin Sielskie Klimaty 2021