Opublikowano: 14 maja 2024

Organizatorzy Przeglądu – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Związek Górnośląski, Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i TVS, przy współpracy Ośrodków Regionalnych, zapraszają miłośników śląskich tradycji muzycznych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji „Śląskiego Śpiewania” 2024.

Przegląd stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych i lokalnych tradycji, a także o silnej motywacji pokoleń do ocalenia muzycznych wartości naszego regionu. Oparty na zachowaniu cech autentyczności kultury muzycznej Górnego Śląska w jego różnych częściach przyczynia się do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

XXX jubileuszowa edycja wydarzenia wyeksponuje postać prof. Adolfa Dygacza – etnografa, etnomuzykologa, znawcę kultury górnośląskiej i zagłębiowskiej, w 110. rocznicę urodzin i 20. rocznicę śmierci Patrona Przeglądu. Założenia programowe 30. edycji uwzględniają również popularyzację twórczości Stanisława Hadyny w 25. rocznicę śmierci założyciela Zespołu „Śląsk”, poprzez rozszerzenie repertuaru przeglądu o pieśni Stanisława Hadyny, wpisujące się od ponad 70. lat w tradycje muzyczne naszego regionu. Katalogi z wybranymi utworami ze zbiorów Adolfa Dygacza i Stanisława Hadyny dostępne są na stronie internetowej: www.zespolslask.pl

Podobnie, jak w ubiegłym roku, pierwszy etap tegorocznej edycji Przeglądu uwzględniać będzie formułę online, opierającą się na nagraniach prezentacji wokalno-instrumentalnych audio-video uczestników „Śląskiego Śpiewania”. Formuła ta sprawdziła się w poprzednich latach, docierając do szerokiego grona odbiorców!

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 11 września 2024 roku.

Regulamin Przeglądu dostępny jest na stronie www.zespolslask.pl.