Opublikowano: 01 marca 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych artystów do udziału w konkursie plastycznym „Na najpiękniejsze jajko wielkanocne”.

Konkurs skierowany jest do indywidualnych uczestników – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej świąt Wielkanocy oraz najciekawszych tradycji związanych z obchodami świąt wielkanocnych w kulturze polskiej, poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących do wzorów regionalnych, rozwój wrażliwości estetycznej uczestników i ich umiejętności plastycznych.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej, nie większej niż 10 cm, mającej kształt jajka, wydmuszki lub jajka styropianowego. Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, mile widziane nawiązania do charakterystycznych form zdobnictwa regionalnego.

Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy 1-4 szkoły podstawowej,
  • klasy 5-8 szkoły podstawowej,
  • szkoły ponadpodstawowe

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, Chorzów, do 18 marca 2024 roku.

Wyłonienie i ogłoszenie Laureatów oraz Osób wyróżnionych nastąpi do 22 marca 2024 roku. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone 24 marca podczas wydarzenia „Wielkanoc na Śląsku”. W przypadku nieobecności laureata lub osoby wyróżnionej na wydarzeniu, nagroda zostanie przesłana pocztą.

Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane na stronie internetowej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny  w Chorzowie” (www.muzeumgpe-chorzow.pl) oraz profilu facebook organizatora.

Regulamin konkursu