Opublikowano: 13 maja 2024

Ogłaszamy konkurs na znak migowy chorzowskiego skansenu!

Jakie jest zadanie konkursowe?
Zadaniem jest, aby uczestnik konkursu nagrał film prezentujący wymyślony znak migowy określający Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.
W konkursie może wziąć udział każdy kto:
– zamieszkuje terytorium Polski,
– jest osobą pełnoletnią,
– jest osobą niesłyszącą, bądź niedosłyszącą posługującą się Polskim Językiem Migowym,
– nagra i wyśle odpowiedź na zadanie konkursowe,
– wyśle podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na udział
w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału
oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
Jaki jest czas trwania konkursu?
Konkurs trwa od dnia 13.05.2024 (od momentu ogłoszenia) do dnia 12.06.2024 (do godziny 23:59).
Gdzie należy przesłać nagranie?
Nagrany film prosimy przesyłać w formacie mp4 na adres mailowy: promocja@muzeumgpe-chorzow.pl.

Regulamin konkursu na znak migowy chorzowskiego skansenu i formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do udziału!