Opublikowano: 17 lipca 2023

Redakcja Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” pragnie poinformować, że nasze czasopismo znalazło się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 17 lipca 2023 r. Za artykuły opublikowane w Roczniku przyzwane będzie 20 punktów.

Jest to informacja szczególnie istotna dla naukowców, gdyż punktacja ta ma wpływ na ocenę ich dorobku naukowego, a dla nas jest potwierdzeniem, że starania o utrzymywanie wysokich standardów redaktorskich zostały zauważone.

Roczniki MGPE mogą Państwo zakupić w sklepie internetowym naszego muzeum oraz w kasie Muzeum.

Przy okazji przypominamy, że Wydawnictwo Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” znajduje się już w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN.