Opublikowano: 20 października 2022

Celem dwuletniego zadania była restauracja pięciu zabytkowych obiektów kubaturowych stanowiących część ekspozycji terenowej chorzowskiego skansenu. Najważniejsze prace dotyczyły wymiany poszycia dachowego na chałupie z Frydka oraz szopie na siano z Kobióra, co można od razu dostrzec podczas zwiedzania ekspozycji – nowe dachy zdecydowanie róznią się kolorem od pozostałych zabudowań. Przeprowadzono także fumigację i impregnację w spichlerzu dworskim z Bujakowa,  karczmie ze Świeczyńca oraz chałupie groniowej z Brennej. Zabiegi te mają na celu przede wszystkim ochronę obiektów  przed szkodnikami atakującymi drewno i zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.

– Posiadanie tak dużej ekspozycji na terenie skansenu jest nie tylko powodem do dumy dla naszego regionu ale także zobowiązaniem do zachowania dziedzictwa materialnego dla przyszłych pokoleń. Jak wiadomo, bez właściwej opieki zabytki tego typu popadają w ruinę i zapomnienie. Dzięki profesjonalnym pracom konserwacyjnym, na które udaje nam się pozyskać środki zarówno z budżetu województwa śląskiego jak i w ramach projektów dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możemy pokazywać naszym gościom pełną ekspozycję dotyczącą życia na wsi w dawnych czasach – podkreśla Paulina Cius – Górska p.o. dyrektora MGPE w Chorzowie.

Zwieńczeniem dwuletniego projektu jest wystawa prezentująca 12 tablic z opisem stanu obiektów przed i w trakcie konserwacji którą można obejrzeć w budynku administracyjnym, galerii na parterze do 20 grudnia.

– Ukazanie rezultatów prac na zasadzie kontrastów „przed- po” uświadamia każdemu odwiedzającemu, jak ważne jest zabezpieczenie tak nietrwałego materiału jakim jest drewno. Efekt jest jeszcze bardziej spektakularny w wypadku wymiany słomianych pokryć. Zachęcam nie tylko do obejrzenia samej wystawy ale i na spacer po skansenie, by zobaczyć na żywo odrestaurowane obiekty  – mówi Damian Adamczak, starszy kustosz.

W Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” znajduje się 78 obiektów (w tym 61 kubaturowych) prezentujących kulturę materialną regionu Górnego Śląska, w tym Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego, rejonów: pszczyńsko-rybnickiego, bytomsko-tarnogórskiego, lublinieckiego, oraz regionu Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Środki na wkład własny pochodziły z budżetu Województwa Śląskiego. Całkowita wartość projektu: 261 848,01. Dofinansowanie ze środków MKiDN w kwocie: 140 000,00.

W ramach projektu powstał film promocyjny na temat realizacji projektu “Na ratunek drewnu”