Człowiek, przedmiot, reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku

Cena:
40,00 
Dostępny w magazynie
Ilość sztuk:

Człowiek, przedmiot, reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku

Autor: Eugeniusz Jaworski

Rozprawa Eugeniusza Jaworskiego (1933–2020) Człowiek – przedmiot – reguła jest książką pisaną długo i, niestety, niedokończoną. Autor – etnograf, historyk kultury materialnej, antropolog i kulturoznawca – budownictwem drewnianym zainteresował się już w czasie studiów. Tematyka ta stała się dla niego wiodącym profilem badawczym, soczewką, skupiającą rozległą wiedzę o różnych dziedzinach kultury. Jaworski był przeświadczony, że każda kultura jest całością, więc jej poznawanie można rozpocząć od dowolnego przedmiotu, zachowania czy pojęcia. Jednakże przyjęty punkt wyjścia zobowiązuje badacza do konsekwentnych, metodologicznie uporządkowanych poszukiwań zależności między wybranym wytworem a człowiekiem, który go sporządza bądź użytkuje. Sieć tych zależności nigdy nie jest jednoznaczna, zatem nie należy tracić z pola widzenia kontekstów, w jakie badany przedmiot zostaje uwikłany.

Dr Eugeniusz Jaworski (1933–2020), etnograf, antropolog kultury, kulturoznawca. Zawodowo związany był z Muzeum Górnośląskim  w Bytomiu i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Czynnie uczestniczył w inwentaryzacji lokalnych zabytków budownictwa drewnianego i projektowaniu skansenu. Należał do inicjatorów naukowej refleksji nad zmianą kulturową w rejonie wielkoprzemysłowym. Monografia Człowiek, przedmiot, reguła. Studium kultury budowania na Górnym Śląsku odsłania nieznane tajemnice dawnej sztuki ciesielskiej.

Każdy egzemplarz sprzedawany jest w stylowym kartoniku-etui z wyciętą rozetą (o co chodzi z rozetą…? Czytajcie a będzie Wam objawione!) dodatkowo do książki dołączone są rozrysowane tablice (pomiar ciesielski, dom zagrodniczy z poł.  XIX w,  przyrządy miernicze, miara łokciowa, rozeta z belki stropowej, motowidło).