Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Promocja!
Cena:
15,00  5,00 
Brak w magazynie

Narracja, obyczaj, wiedza…

O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego

red. Agnieszka Przybyła-Dumin

Tom Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego został opublikowany we współpracy Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Znajdują się w nim artykuły analizujące kwestie związane z wdrażaniem Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą Polska ratyfikowała w 2011 roku. Autorzy artykułów podjęli ponadto problematykę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście analizy zjawisk językowych, z perspektywy filozofii czy historii sztuki. W tekstach zaprezentowane zostały także dobre praktyki i interesujące propozycje umożliwiające wsparcie działań w zakresie zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, niektóre zagrożenia go dotyczące, a ponadto wybrane przykłady funkcjonujących dziś elementów tradycji różnych społeczności i grup.

ISBN 978-83-932093-7-8

ISBN 978-83-7784-895-1

ss. 364