Opublikowano: 16 października 2022
Publiczność zgromadzona na konferencji

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku. […]

Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska stanowi jeden z istotnych projektów badawczych podejmowanych w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Jego realizacja dostarczyła szeregu spostrzeżeń wskazujących na potrzebę analiz interdyscyplinarnych, uwzględniających m.in. badania genetyczne. […]

Przyszłoroczna konferencja łączy się z obchodami 10-lecia istnienia Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum”, które od początku działalności oprócz tradycyjnej genealogii podejmuje zagadnienia związane z genealogią genetyczną. […]

Partnerem tegorocznej edycji konferencji jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. […]

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 30 minut w przypadku referatów oraz do 15 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 lutego 2023 roku na adres: bulla(at)muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Program konferencji zostanie udostępniony w drugiej połowie marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje na stronie „Konferencje naukowe”