Opublikowano: 26 sierpnia 2019
Mazerowanie - Konferencja

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” przypomina o, i jednocześnie zaprasza do udziału w, VI edycji sesji konserwatorskiej, poświęconej w tym roku kwestii konserwacji mebli zdobionych techniką mazerowania, która odbędzie się 12 grudnia 2019 roku.

Sesje konserwatorskie w MGPE stały się forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów – konserwatorów-praktyków, pracowników muzeów oraz reprezentantów służb konserwatorskich. Chcielibyśmy, aby w także w trakcie tegorocznej zostało poruszone szerokie spektrum tematów – od teorii konserwacji, poprzez prezentację konkretnych realizacji, do problemów związanych z rekonstrukcją i jej teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami. Tym razem interesują nas sposoby konserwacji mebli, a w szczególności techniki zdobnicze zwane mazerowaniem lub fladrowaniem. Bezpośrednią inspiracją do zorganizowania sesji jest konserwacja mazerowanej komody ze zbiorów MGPE.

Nasze zaproszenie adresujemy szczególnie do reprezentantów środowisk: konserwatorów dzieł sztuki, rzemieślników zajmujących się szeroko pojętym meblarstwem, historyków sztuki, muzealników oraz innych specjalistów zajmujących się wspomnianą wyżej problematyką.

W programie sesji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 1 września 2019 roku na adres: cielesta(at)muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Opłata za konferencję wynosi 100 zł za osobę (obejmuje materiały konferencyjne, obiad, napoje, druk referatu).

Opłatę należy dokonać na konto bankowe do dnia 15 października 2019 roku.

Dane do przelewu:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Ul. Parkowa 25

41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091,

tytułem: Sesja konserwatorska „Mazerowanie, fladrowanie”, imię i nazwisko prelegenta.

Szczegółowy program sesji konserwatorskiej zostanie udostępniony na stronach internetowych organizatorów w połowie listopada 2019 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Termin przesyłania artykułów upływa 20 lutego 2020 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz periodyku, w którym tekst zostanie opublikowany.

dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Damian Adamczak
mgr Magdalena Cielesta

Sesja konserwatorska — formularz zgłoszeniowy

Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez MGPE

*Konferencja finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych zwolniona jest z podatku VAT (Art. 43 ust.1 pkt 29 ust. o VAT).

 

Mazerowanie - Konferencja