Opublikowano: 30 kwietnia 2020
Sesja konserwatorska - zaproszenie

VII sesja konserwatorska „Żeliwo i emalia. Konserwacja przedmiotów wykonanych ze stopów żelaza z węglem oraz wyrobów emaliowanych”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej – VII już – edycji sesji konserwatorskiej, tym razem poświęconej problematyce wyrobów żeliwnych oraz emaliowanych. Jej tematyka koncentrować się będzie wokół renowacji zabytkowego pieca żeliwnego, pochodzącego z miejscowości Wieszowa. Termin spotkania to 11 grudnia 2020 r.

Jeszcze niedawno żeliwo powszechnie wykorzystywano do produkcji wielu sprzętów kuchennych, takich jak: patelnie, garnki, brytfanny, ale nie tylko. Z surowca tego wykonywano również rozmaite elementy wyposażenia budynków, w tym – przykładowo – kaloryfery, wanny i piece grzewcze właśnie. Warto pamiętać, że żeliwo stawało się też po wielokroć tworzywem w rękach artystów. W wyniku rozwoju technologicznego popyt na wyroby żeliwne ulegał sukcesywnemu osłabieniu. Pomimo tego, dziś jeszcze surowiec ten, z uwagi na jego właściwości użytkowe, wykorzystuje się do produkcji elementów infrastruktury drogowej: studzienek, włazów, kratek i rur, a odlane z niego części stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i branży ciepłowniczej uchodzą za wyjątkowo solidne i odporne na zużycie.

Stosowanie emalii, czyli sproszkowanej mieszaniny materiałów poddanej obróbce termicznej, używanej do zabezpieczania i wykańczania powierzchni, również straciło na popularności. Emaliowane wanny, zlewy, miski, garnki, czy nawet tabliczki z nazwami ulic i oznakowaniem budynków odchodzą powoli w zapomnienie, zastępowane materiałami łatwiej dostępnymi, tańszymi w produkcji i obróbce.

Faktem jest, że wiedza i umiejętności wytwarzania produktów żeliwnych i emaliowanych, zwłaszcza codziennego użytku, przemija. A zatem, niech tegoroczna sesja konserwatorska stanie się przyczynkiem do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń związanych zarówno z konserwacją i ochroną zabytków, jak też popularyzacji wiedzy na temat odlewnictwa żeliwa i emalierstwa. Zaproszenie do aktywnego udziału w spotkaniu skierowane jest przede wszystkim do konserwatorów dzieł sztuki, rzemieślników, muzealników, historyków sztuki, zdunów oraz pasjonatów zduństwa i odlewnictwa.

Formularz zgłoszeniowy znaleźć można na podstronie poświęconej konferencjom naukowym.

Odpłatność za udział w sesji, wraz z kompletem materiałów konferencyjnych, poczęstunkiem w przerwie i obiadem wynosi 100 zł za osobę. Wpłatę należy wnieść na poniższy rachunek bankowy do 5 września 2020r.

Dane do przelewu:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
ul. Parkowa 25
41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A. | nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091
Tytułem: Sesja konserwatorska „Żeliwo i emalia…”, imię i nazwisko uczestnika.

Szczegółowy program sesji konserwatorskiej zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatorów w połowie listopada br.

Organizatorzy sesji:

dr Agnieszka Przybyła-Dumin
dr Przemysław Nocuń
mgr Damian Adamczak
mgr Magdalena Cielesta

Faktury zostaną przesłane pocztą. Faktury mogą być wystawiane wyłącznie na osobę lub instytucję, która dokonała wpłaty, jeśli oczekują Państwo faktury na instytucję lub firmę, prosimy by wpłata została dokonana za jej pośrednictwem.

Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez MGPE.