Opublikowano: 18 lutego 2021

Publikacja „Wieś zaginiona…” to trzecia część refleksji i analiz poświęconych zagadnieniom osad faktycznie lub metaforycznie opuszczonych, zarówno w czasach odległych, jak i całkiem bliskich. W tomie znajdziemy rozważania na temat m.in.: siedzib sołtysich i obiektów sakralnych, układów zniszczonych wsi, przekształceń osad wiejskich czy wyludnionych miejscowości. Problematyka zagadnień została pokazana z perspektywy różnych dziedzin nauki – historii, archeologii czy etnografii, a punkt wspólny stanowi nie tylko wieś, ale też istotna dla niej wspólnota kultury i tożsamości.

Książkę „Wieś zaginiona. Wspólnota, samorządność, przestrzeń” można nabyć w naszym sklepie internetowym w cenie 45 zł . Poprzednie wydawnictwa tej serii: „Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania” oraz “Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań” można obecnie nabyć po obniżonej cenie.

Ósmy tom Rocznika „Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest znakomitą ilustracją natury nauk etnograficznych i antropologicznych. Dowiemy się z niego jaki jest związek polskiego jazzu z folklorem muzycznym, poznamy techniki mazerowania czyli zdobniczego malowania słoi drewna czy spróbujemy odkryć tajemnice inkonografii XIX – wiecznej pieczęci wsi Drogomyśl. Tematów poruszanych w Roczniku jest znacznie więcej, a wydawnictwo pokazuje jak różnorodne i szeroko zakrojone są działania badawcze Muzeum.

Najnowszy, ósmy tom Rocznika „Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” dostępny jest w naszym sklepie internetowym w cenie 39,50zł, poprzednie tomy: szósty i piąty, są do nabycia w obniżonej cenie 19,50 zł.

Obie książki są wartościowe nie tylko dla badaczy i środowiska naukowego, ale także dla miłośników folkloru, etnografii i nauk pokrewnych. Przybliżają próby uchwycenia żywego doświadczenia lokalnych wspólnot i konkretnych ludzi.