Opublikowano: 03 marca 2024

W dniach od 20 do 23 czerwca odbędą się w muzeum warsztaty tynkowania gliną. Zapraszamy wszystkich którzy zainteresowani są samodzielnym wykonywaniem tradycyjnych tynków glinianych oraz polepy.

Zajęcia dedykowane są osobom, które chcą uczestniczyć we wspólnym odkrywaniu historycznych budynków, zbudowanych z użyciem gliny niewypalanej. Glina może być użyta na podłodze, ścianie wewnętrznej i zewnętrznej.

Zajęcia odbędą się w scenerii muzeum skansenowskiego a dokładnie w chałupie ze Zborowskiego. Warsztaty poprowadzi znany i ceniony fachowiec w tej materii Wojciech Owczarzak związany z Fundacją Centrum Inicjatyw Naturalnych w Łoskoniu Starym, autor publikacji Gliniane zabytki Wielkopolski. W ramach warsztatów uczestnicy poznają własności tynków glinianych, będą przygotowywać podłoże do tynkowania, a także  położyć zasadniczą warstwę tynku glinianego własnymi siłami.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy niezbędne materiały, narzędzia, jeden ciepły posiłek w ciągu dnia a także dyplom potwierdzający ukończenie warsztatów.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie zgłoszenia, podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty w kwocie 1085 złotych (szczegóły w załącznikach: program, regulamin, karta zgłoszenia, wzór umowy).

Kontakt: Damian Adamczak, tel. 517 342 578, e-mali: adamczak@muzeumgpe-chorzow.pl

 

Regulamin warsztatów

Program warsztatów

Karta zgłoszenia

Wzór umowy uczestnika warsztatów