Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest periodykiem, którego tematyka dotyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi Górnego Śląska oraz innych obszarów w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, sytuując je także w szerszej perspektywie – Polski, Europy i świata. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach. Chcemy przedstawiać prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów oraz archeologów, a w związku z tym prezentować różne warsztaty badawcze i wynikające z podjęcia odmiennych metodologii ustalenia.

Brand new listof no deposit casinos with bonusesgathered in April 2019!

 

Zakres merytoryczny Rocznika obejmie również prace poświęcone obiektom położonym na śląskim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej, którego operatorem Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” stało się na początku 2013 roku.

 

Teksty zakwalifikowane do Rocznika umieszczane są w trzech działach: artykuły/studia, materiały/koncepcje oraz recenzje/opinie. Do publikacji na łamach czasopisma przyjmowane są teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, które uzyskały pozytywną opinię dwóch wskazanych przez redakcję recenzentów.

 

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wydawany jest raz w roku, w wersji papierowej.

Czasopismo punktowane (do roku 2018: 3 punkty MNiSW).

 

Przejdź do sklepu

 

Pliki do pobrania (w formacie pdf):

Spis treści/Contents – Rocznik 2013 (Tom 1)

Spis treści/Contents – Rocznik 2014 (Tom 2)

Spis treści/Contents – Rocznik 2015 (Tom 3)

Spis treści/Contents – Rocznik 2016 (Tom 4)

Spis treści/Contents – Rocznik 2017 (Tom 5)

Spis treści/Contents – Rocznik 2018 (Tom 6)

Spis treści/Contents – Rocznik 2019 (Tom 7)

Rada naukowa i zespół redakcyjny