Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest periodykiem, którego tematyka dotyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stawiamy sobie za cel interdyscyplinarne podejście badawcze w prezentowanych na jego łamach studiach i opracowaniach. Chcemy przedstawiać prace etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, historyków, architektów, historyków sztuki, etnosocjologów, archeologów oraz przedstawicieli innych nauk, a w związku z tym prezentować różne warsztaty badawcze i wynikające z podjęcia odmiennych metodologii ustalenia.

W obszarze naszych zasadniczych zainteresowań znajduje się wieś górnośląska i zagłębiowska oraz inne obszary w granicach administracyjnych współczesnego województwa śląskiego, istotna jest jednak również szersza perspektywa dla analizowanych zjawisk, stąd refleksja nad obecnymi w innych regionach Polski, w Europie czy na świecie.

Zakres merytoryczny Rocznika MGPE obejmie również prace poświęcone obiektom położonym na śląskim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej, którego operatorem Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” stało się na początku 2013 roku.

Teksty zakwalifikowane do Rocznika umieszczane są w trzech działach: artykuły/studia, materiały/koncepcje oraz recenzje/opinie. Do publikacji na łamach czasopisma przyjmowane są teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, które uzyskały pozytywną opinię dwóch wskazanych przez redakcję recenzentów.

 

Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wydawany jest raz w roku, w wersji papierowej.

Czasopismo punktowane: 5 pkt.

 

Przejdź do sklepu

 

Pliki do pobrania (w formacie pdf):

Spis treści/Contents – Rocznik 2013 (Tom 1)

Spis treści/Contents – Rocznik 2014 (Tom 2)

Spis treści/Contents – Rocznik 2015 (Tom 3)

Spis treści/Contents – Rocznik 2016 (Tom 4)

Spis treści/Contents – Rocznik 2017 (Tom 5)

Spis treści/Contents – Rocznik 2018 (Tom 6)

Spis treści/Contents – Rocznik 2019 (Tom 7)

Spis treści/Contents – Rocznik 2020 (Tom 8)

Spis treści/Contents – Rocznik 2021 (Tom 9)

Rada naukowa i zespół redakcyjny